ΠΑΡΑΣΚΕΗ 30/6/2017

ΕΦΕ Πρέβεζας, κάστρο Αγ. Ανδρέα

39. Παρουσίαση του φωτογραφικού έργου του Κώστα Καράμπελα, με θέμα: «Μια ματιά στη Φιλιππούπολη»
Ώρα έναρξης: 19:00

40. Masterclass/workshop
Με τον Κωνσταντίνο Καράμπελα, ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών
Θέμα: «Από τη ψηφιακή φωτογραφία στο ψηφιακό βίντεο»
Ώρα: 19:30 – 21:30