ΣΑΒΒΑΤΟ 1/6/2017

ΕΦΕ Πρέβεζας, κάστρο Αγ. Ανδρέα


41. Masterclass/workshop
Με τον Κωνσταντίνο Καράμπελα, ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών
Θέμα: «Το ψηφιακό βίντεο με τη χρήση DSLR»
Ώρα: 18:30 – 21:30